Kanttiaaltoja siniaalloista

Kanttiaallon Fourier-sarja on summa parittomista siniaalloista, kuten tämä koodi osoittaa.

Sisältö

Lisätään pariton siniaalto ja piirretään se

t = 0:.1:pi*4;
y = sin(t);
plot(t,y);
02468101214-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81

Joka for-silmukan kierroksella lisätään pariton siniaalto olemassa olevaan funktioon y. Kun k kasvaa, summa lähestyy kanttiaaltoa.

for k = 3:2:9

Tehdään seuraava matemaattinen operaatio joka kierroksella

$$ y = y + \frac{\sin kt}{k} $$

Näytetään joka toinen kuvaaja:

  y = y + sin(k*t)/k;
  if mod(k,4)==1
    display(sprintf('Kun k = %.1f',k));
    display('Silloin kuvaaja on:');
    cla
    plot(t,y)
  end
Kun k = 5.0
Silloin kuvaaja on:
02468101214-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81
Kun k = 9.0
Silloin kuvaaja on:
02468101214-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81
end

Huomio Gibbsin ilmiöstä

Vaikka arvio tarkentuu, kanttiaaltoa ei koskaan saavuteta. Virhettä jää myös Gibbsin ilmiön vuoksi.

Koodi


[an error occurred while processing this directive]