Kahden muuttujan reaaliarvoisen funktion kuvaaja

Tutustu kuvaan. Lue halutessasi kuvan matemaattinen selitys kuvan alapuolelta.