Singulaariarvohajotelma

Kaikille matriiseille \(A\in\mathbb{R}^{2\times2}\) voidaan tehdä singulaarihajotelma $$ A=U\Sigma V^*, $$ missä \(\Sigma\) on diagonaalimatriisi, jonka diagonaalilla ovat matriisin \(A\) singulaariarvot \(\sigma_1\) ja \(\sigma_2\). Tässä \(U\) ja \(V\) ovat unitaareja matriiseja. Matriisi \(M\) on unitaarinen, jos sen konjugaattitranspoosi on sen käänteismatriisi eli \(M*M=MM*=I\).

Oheinen havainnollistus kuvaa, miten \(A=U\Sigma V^*\) kuvaa origokeskisen ellipsin. Havainnollistukseen on valittu tilanne, jossa $$ U= \left(\begin{array}{cc} \cos(\theta_2)&-\sin(\theta_1)\\ \sin(\theta_2)&\cos(\theta_1) \end{array}\right), \quad V= \left(\begin{array}{cc} \cos(\theta_2)&-\sin(\theta_2)\\ \sin(\theta_2)&\cos(\theta_2) \end{array}\right) $$ ovat kiertomatriiseja. (Yleisessä tilanteessa matriisit \(U\) ja \(V\) voisivat tuottaa myös tason peilauksen.)

  • Aluksi \(V^*\) kiertää tasoa kulman \(\theta_2\) verran myötäpäivään.
  • Tämän jälkeen \(\Sigma\) venyttää tasoa vaakasuunnassa kertoimella \(\sigma_1\) ja pystysuunnassa kertoimella \(\sigma_2\).
  • Tämän jälkeen matriisi \(U\) kiertää tasoa kulman \(\theta_1\) verran vastapäivään.

Jos \(U=V\), niin matriisi \(A\) on diagonalisoituva ja singulaariarvot ovat matriisin \(A\) ominaisarvot. Tällöin ne vektorit \({\bf z}\) ja \({\bf w}\), jotka \(V^*\) kuvaa koordinaattiakselien suuntaisiksi, kuvautuvat lopulta itselleen yhdensuuntaisiksi.

Alkuperäisen tason kantavektorit \({\bf u}\) ja \({\bf v}\) voivat kuvautua mille tason vektoreille tahansa.

Matriisien determinanteille pätee $$ \det(A)=\det(U\Sigma V^*)=\det(U)\det(\Sigma)\det(V^*)=1\cdot\det(\Sigma)\cdot 1=\det(\Sigma)=\sigma_1\sigma_2. $$

(Tekninen huomautus: Matriiseja on mahdollista esittää myös ilman MathJaxia. Tällöin luvut latautuvat nopeammin, esimerkki: )