Avaruuskäyrän nopeus- ja tangenttivektori

Kuvassa on taso ja tason yksikkönormaalivektori.

Havainnollistus vaatisi jatkokehittelyä. Tasoa ja normaalia tulisi pystyä säätämään.