This model bears similarity with instructions from

Akateeminen portfolio voi olla rakenteeltaan seuraavanlainen

1. Perustiedot

2. Tutkimus ja tieteellinen toiminta

3. Opetus ja ohjaus

4. Hallintotehtävät ja muu toiminta