This model bears similarity with instructions from

En universitetsportfölj kan till exempel ha följande struktur

1. Grundgällande uppgifter

2. Forskning och vetenskaplig verksamhet

3. Undervisning och handledning

4. Administrativa uppgifter och annan verksamhet