Meritförtekning

 1. Fullständigt namn och datum på cv:t

 2. Födelsedatum och -ort, medborgarskap, nuvarande hemort

 3. Avlagda examina och akademiska titlar

 4. Övrig utbildning, övriga kvalifikationer och färdigheter

 5. Språkkunskaper

 6. Nuvarande arbetsuppgifter

 7. Tidigare yrkeskarriär och avbrott i denna

 8. Forskningsfinansiering och erfarenheter av handledning och forskningsledaruppgifter

 9. Meriter som lärare och lärarerfarenhet (kompletteras vid behov med en portfolio om undervisningen)

 10. Vetenskapliga belöningar och hedersbetygelser

 11. Övriga vetenskapliga/akademiska meriter

 12. Forskningsinsatsernas betydelse för vetenskapen och samhället

 13. Förtroendeuppdrag och meriter i samhället

 14. Övriga meriter